Zoek op postcode

Massage Jargon

U bevindt zich hier:

Massage jargon

• • • • • • • • • • •

massage.png
a.png
ntagonisten

Antagonisten zijn twee spieren met een tegengestelde werking.

d.png
rukintensiteit

Drukintensiteit is de hoeveelheid druk die je op het weefsel uitoefent. De drukintensiteit hangt af van het soort weefsel en het doel van je massage. Voor ontspanning masseer je met zachte druk, bij gebruik van harde druk werk je stimulerend.

Dwarsknedingen

Een dwarskneding is een petrissage die dwars op het spierweefsel uitgevoerd wordt.

Dwarsstrijkingen

Een dwarsstrijking is een effleurage die dwars op het verloop van de bloed- en lymfevaten en het spierweefsel uitgevoerd wordt.

e.png
ffleurage

Een effleurage is een vloeiende, ritmische strijkbeweging over de huid. Elke massage begint en eindigt met effleurages.f.png
rictie

Een frictie is het uitoefenen van een constante plaatselijke druk in kleine cirkelvormige bewegingen.

i.png
ntermitterende druk

Intermitterende druk is een langzame persende druk die ja aan het begin van de massage zonder massage olie uitoefent.

Isometrisch contractie
Bij een isometrische contractie wordt de spanning in de spier hoger. De lengte van de spier verandert niet, en de betrokken gewrichten bewegen niet.

Isotonische contractie
Bij een isotonische contractie blijft de spanning van de spier hetzelfde. De lengte van de spier verandert wel, hierdoor kan een spier een gewricht bewegen.

k.png
enesis

Kenesis is een spierbeweging. Kinesiologie is de leer van de beweging, ofwel bewegingsleer.

Knedingen
Een kneding is hetzelfde als een petrissage. Verdere uitleg zie petrissage.

l.png
engteknedingen

Een lengtekneding is een petrissage die in het lengteverloop van het spierweefsel uitgevoerd wordt.

Lengtestrijkingen
Een lengtestrijking is een effleurage die gelijk op het verloop van de bloed- en lymfevaten en het spierweefsel uitgevoerd wordt.

m.png
yogelosen

Myogelosen zijn verhardingen in de spieren wat veroorzaakt wordt door ophoping van melkzuur. Myogelosen kunnen ontstaan bij een verminderde spierstofwisseling, bijvoorbeeld als gevolg van een infectie, grote inspanning of bij verkeerd spiergebruik.


p.png
etrissage

Een petrissage is een ritmisch drukkende beweging op spierweefsel of onderhuids bindweefsel. Bij het 'knijpen' gebruik je alleen duimen en vingertoppen op slanke of platte spieren. Bij het 'kneden' wordt de hele hand gebruikt, waarbij de vingers aaneengesloten zijn en de duimen gestrekt.

r.png
otatie

Een rotatie is een effleurage met ronddraaiende beweging.

s.png
chudden
Schudden is het heen en weer of het op en neer bewegen van het spierweefsel.

Spieratrofie

Spieratrofie is het in omvang afnemen, dunner en slapper worden van een spier. Doordat de spieren enige tijd niet of nauwelijks gebruikt worden.

Spiercontractie

Een spiercontractie is een spiersamentrekking.

Spierinnervatie

Spierinnervatie is het overbrengen van een prikkel van de zenuw naar een spier.

Spiertonus

De spiertonus is de natuurlijke spierspanning van de spier in rusttoestand.

Strijkingen
Een strijking is hetzelfde als een effleurage. Verdere uitleg zie effleurage.

Synergisten

Synergisten zijn spieren die elkaar versterken. Spieren die, als ze samentrekken, ongeveer hetzelfde bereiken, elkaars werking ondersteunen.

t.png
apotement

Een tapotement is een lichte tokkelende, kloppende, hakkende of slaande beweging waarbij je afwisselend zeer kort en met een hoge frequentie de huid raakt.

v.png
ibratie

Een vibratie is een fijne trillende beweging met een hoge frequentie, met zeer lichte druk op de huid.

Zoek een masseur
Boeken over massage
Het handverzorging en voetverzorging jargon
Het make-up jargon

Masseur per regio
Masseurs uit de regio Leeuwarden
Masseurs uit de regio Arnhem
Masseurs uit de regio Nijmegen
Masseurs uit de regio Groningen
Masseurs uit de regio Maastricht
Masseurs uit de regio Breda
Masseurs uit de regio Den Bosch
Masseurs uit de regio Eindhoven
Masseurs uit de regio Tilburg
Masseurs uit de regio Alkmaar
Masseurs uit de regio Amsterdam
Masseurs uit de regio Haarlem
Masseurs uit de regio Enschede
Masseurs uit de regio Zwolle
Masseurs uit de regio Utrecht
Masseurs uit de regio Amersfoort
Masseurs uit de regio Dordrecht
Masseurs uit de regio Rotterdam
Masseurs uit de regio Zoetermeer